Някои от по-важните обекти, в които фирмата е участвала при изграждането им са:
 
• Ремонт кабелна глава 110кV в п/ст Красно село
 
• Външно ел.захранване с кабели СрН, Кабели НН, КТП и вътрешни ел.инсталации за обект Сграда със смесено предназначение – гр.Царево;
• Вътрешни ел.инсталации за офис сграда на бул. “България”;
 
• Захранване с КЛ 20кV и ТП в УПИ 136, землище на с. Езерово, Община Белослав от ВЕЛ “Роса” и “Етър”;
 
• Външно ел.захранване и вътрешни ел.инсталации за Граничен инспекционен ветеринарен контрол – Варна;
 
• Изграждане на оптична връзка от стълб № 29 /ВКП/ на ВЛ 110кV до нова офис сграда на ЕСО ЕАД
 
• Външно ел.захранване с кабели СрН, кабели НН и 2 бр.ТП за жил.к-с с подземен паркинг гр. Белене
• Външно ел.захранване на жил.сграда с офиси и гаражи с кабели СрН, кабели НН и КТП в жк “Овча купел”
 
• Реконструкция ВЛ 110кV “Камен дел – Боерица” и ВЛ 110кV“Резиденция Горна баня” в участъка на п/ст “Красно село” до Околовръстен път на гр. София
• Външно ел.захранване с кабели СрН и ТП за жилищен и апартаментен к-с м.Герачни улици”, гр.Банско
• Външно ел.захранване на жил.сграда с магазини,офиси и паркинг на две нива, кв.54, м. Лагера, гр. София.Доставка, монтаж и пуск на Дизел-Генератор 200/160кVА
 
• Реконструкция на килия № 33 в ЗРУ 20кV в подстанция “Модерно предградие
• Преоборудване на изводна килия № 34, 10кV в подстанция “Димитър Димитров
• Изграждане на ВЛ 110кV и 220кV м. Садината, с. Яна, р-н Кремиковци
 
и много други обекти на територията на гр. София и страната

 

СМР за присъединяване нови потребители и реконструкция на въздушни мрежи СрН и НН с изнасяне на ел.табла на територията на област Плевен “ЧЕЗ Разпределение България” АД СМР за присъединяване нови потребители и реконструкция на въздушни мрежи СрН и НН с изнасяне на ел.табла на територията на област Плевен “ЧЕЗ Разпределение България” АД СМР за Хермес парк , бул. Цариградско шосе София СМР за Хермес парк , бул. Цариградско шосе София Ремонт на осветление на тенис кортове, гр. София, Борисова градина” Ремонт на осветление на тенис кортове, гр. София, Борисова градина” ТП “Бриколаж” Младост – София ТП “Бриколаж” Младост – София ТЦ “Бриколаж” – гр. Благоевград ТЦ “Бриколаж” – гр. Благоевград ТЦ “Бриколаж” -  гр. Бургас ТЦ “Бриколаж” - гр. Бургас ТЦ “Бриколаж” – гр. Русе ТЦ “Бриколаж” – гр. Русе Хипермаркет “Практикер” –София Хипермаркет “Практикер” –София Хипермаркет “Практикер” – гр. Варна Хипермаркет “Практикер” – гр. Варна Подмяна на аварирал кабел метереологична станция “Черни връх” Подмяна на аварирал кабел метереологична станция “Черни връх” Мобилтел – ЕАД – Външно ел.захранване и КТП за Бизнес център – Велико Търново Мобилтел – ЕАД – Външно ел.захранване и КТП за Бизнес център – Велико Търново Мобилтел ЕАД – Външно ел.захранване и трафопост за Административна сграда на МТел – гр. Варна Мобилтел ЕАД – Външно ел.захранване и трафопост за Административна сграда на МТел – гр. Варна Хипермаркет “Пикадили” гр. Варна Хипермаркет “Пикадили” гр. Варна Вътрешни ел. инсталации на вилно селище “Мирамонте” гр.София Вътрешни ел. инсталации на вилно селище “Мирамонте” гр.София Вътрешни ел.инсталации за “Алианц – България” Вътрешни ел.инсталации за “Алианц – България” Външно ел.захранване и ТП 6х1000кVА за болница “Токуда” Външно ел.захранване и ТП 6х1000кVА за болница “Токуда” Кабелни линии 20кV, 2бр. Трафопостове, Кабели НН за жил. сгради “Ембаси Сюитс”, м. Манастирски ливади” – София Кабелни линии 20кV, 2бр. Трафопостове, Кабели НН за жил. сгради “Ембаси Сюитс”, м. Манастирски ливади” – София Външно ел.захранване с кабел СрН и Трафопст за захранване на хотел “Виго” – Несебър Външно ел.захранване с кабел СрН и Трафопст за захранване на хотел “Виго” – Несебър